Aktualności :


spółdzielnia mieszkaniowa

Akty Prawne

Regulaminy
Regulamin porządku domowego 
Regulamin udzielania zamówień 
Regulamin rozliczenia kosztów gospodarki
Regulamin rozliczenia kosztów dostawy ciepła
Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali
Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszy remontowych 
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Regulamin wynajmu lokali i dzierżawy gruntów w SMB
Regulamin Zarządu
Aneks nr 1/2013 do regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalana opłat za używanie lokalu
Uchwała nr 22/2013 Rady Nadzorczej w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane oraz dostawę materiałów i urządzeń
Aneks do regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokalu w SMB
Uchwała RN ws. zmiany regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane oraz dostawę materiałów i urządzeń
Regulamin montażu klimatyzatorów
Uchwała  RN ws. zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z Użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody we Wspólnocie Mieszkaniowej

Statut Spółdzielni

Statut Spółdzielni 2008

Statut Spółdzielni 2018
Uchwały w sprawie
odsetek od nieterminowych wpłat za używanie lokali
ustalenia wysokości opłat za dodatkowe czynności dokonywane przez Spółdzielnię
kosztów związanych z ustanowieniem odrębnej własności

Sprawozdania

Sprawozdanie Zarządu za rok 2022

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022

 sprzedaż mieszkań
do góry