Aktualności :


spółdzielnia mieszkaniowa

Platforma Wymiany Informacji

Internetowa Obsługa Klienta

System- Platforma Wymiany Informacji, Wymiana Informacji Wspólnot Mieszkaniowych dedykowany jest dla wszystkich mieszkanców, którzy posiadaja tytuł prawny do lokalu.

 

System umożliwia:

- sprawdzanie stanu rozliczeń ( z tytułu opłat za lokal mieszkalny, użytkowy, garaż );

- sprawdzenie składników czynszu , wpływających na wymiar opłat;

Aby uzyskać dostęp do systemu należy zgłosic się do biura Spódzielni z dowodem tożsamości po odbiór loginu i hasła aktywacyjnego.
 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z systemu Platformy Wymiany Informacji.sprzedaż mieszkań
do góry