Aktualności :


spółdzielnia mieszkaniowa

WALNE ZGROMADZENIE 2024

Giżycko, dnia  17.04.2024 rok

 

                                                                                                Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej

Budowlanych w Giżycku

                       

ZAWIADOMIENIE

o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych
w Giżycku

         

         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku uprzejmie zawiadamia,
że w dniu 28.05.2024 roku (wtorek) o godz. 1700 w Sali Bankietowo-Konferencyjnej Biłas i Synowie przy ul. Pasaż Portowy 2 w Giżycku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu
  23.05.2023 roku – Uchwała Nr 1/2024.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2023 rok – Uchwała Nr 2/2024.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok, przedstawienie opinii w sprawie sporządzonego sprawozdania finansowego za 2023 rok – Uchwała Nr 3/2024.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z prawomocności obrad.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 •  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok – Uchwała Nr 4/2024,
 •  udzielenia absolutorium Członkom Zarządu – Uchwała Nr 5/2024, 6/2024, 7/2024,
 •  najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia – Uchwała Nr 8/2024,
 •  zbycia nieruchomości przy ul. Gdańskiej – Uchwała Nr 9/2024,
 •  zbycia nieruchomości przy ul. Owsianej – Uchwała Nr 10/2024.
 1. Zakończenie obrad.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 23.05.2023 roku, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, projekty uchwał będące przedmiotem obrad oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia - będą wyłożone od dnia 06.05.2024 roku w biurze Spółdzielni przy ul. T. Kościuszki 8A:

 • poniedziałki w godz.    800 - 1600
 • wtorek-piątek w godz. 700 - 1500

Informujemy, że każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z w/w dokumentami. 

                                                                             

         Zarząd Spółdzielni

 sprzedaż mieszkań
do góry