Aktualności :


spółdzielnia mieszkaniowa

Zakończenie projektu ze śr. unijnych.

Zarząd Spółdzielni informuje, iż zakończony został projet pod nazwą "Humanizacja blokowisk poprzez poprawę warunków technicznych budynków zrealizwanych w technologii z wielkiej płyty w zasobach SM Budowlanych w Giżycku"

Wartość projektu: 885.680,85 zł

- środki europejskie EFRR: 372.970,57 zł

- współfinansowanie: 65.818,33 zł

- wkład własny Beneficjenta: 438.788,92 zł.
sprzedaż mieszkań
do góry